Prístrešok pre auto

Rozmery

Steny

Drevo
Kov

Farby

Voliteľné príslušenstvo